Archivace, dotacehomemailsitemap
Právě se nacházíte: Hlavní stránka / Archivace písemností /
SEADD, s.r.o.
Zerzavice 1056
686 01 Staré Město
+420 572 553 112
seadd@seadd.cz

Archivace písemností

Vážení obchodní přátelé,

firma SEADD s.r.o. je mimo jinou činnost také zaměřena na převzetí, skladování a archivaci písemností z podnikatelských subjektů, likvidovaných podniků, podniků – firem v konkursu popř. jiných „živých“ subjektů. V tomto konkrétním a velice specifickém zaměření Vám však nabízí veškeré služby, které každý likvidátor či správce konkurzní podstaty potřebuje ke zdárné likvidaci státního podniku či jiné společnosti v souladu s platnou legislativou.

Nabízené služby

1. Poradenská služba

  • usnadní Vám komunikaci se státním oblastním archivem a poskytne základní představu o nakládání s archivem likvidovaného podniku nebo firmy.

2. Roztřídění a setřídění archívu

  • které uvede do řádného stavu všechen spisový materiál
  • naše firma zajistí veškerou dopravu bezplatně vlastní autodopravou

3. Uložení a archivace písemností

  • uložení v temperovaných místnostech
  • řádné popsání a uložení do databanky
  • vytvoření platných předávacích protokolů

4. Péče o spisový materiál

  • rychlé informační vytěžování spisového materiálu oprávněnými osobami

Finanční podmínky

Kalkulace smluvní ceny za poskytované služby vychází z principu klouzavé skartační doby. Dílčí nerovnoměrné náklady na převzetí a uložení písemností, jejich dlouhodobou archivaci a následnou skartaci jsou obsaženy v průměrných sazbách za standardní archivační jednotku - běžný metr (bm), tj. šíře 1 m písemností v regálu o profilu šanonu (30 x 35 cm).

S ohledem na platnou legislativu uzavíráme smlouvy na 5, 10, 20 a 45 let. V nabídkových cenách jsou zahrnuty veškeré náklady na archivaci převzatých dokladů od doby jejich převzetí v místě archivace do doby jejich skartace (včetně vytřídění-uložení), dále včetně vyřízení náležitostí se Státním oblastním archivem a fyzické likvidace všech uložených písemností po jejich vyřazení.

Sazba:

• 1 bm – od 0,80.- Kč / bm / den - včetně všech výše uvedených služeb

Služby poskytované firmou nad rámec standardní nabídky, resp. požadavky na odlišné doby a způsoby archivace jsou kalkulovány individuálně a cena je stanovena dohodou smluvních partnerů.

Platební podmínky

Firma SEADD s.r.o. je kapitálově silná firma, která byla založena v roce 1993, nemá žádné úvěrové zdroje – takže nevyžadujeme zálohu předem.
V zásadě je smluvně stanovená cena za poskytované služby splatná jednorázově po podpisu smlouvy, nejpozději však v den převzetí písemností k archivaci. V případě rozsáhlých zakázek, které jsou předávány postupně, lze smluvně sjednat platby v dílčích splátkách. Poslední platba však musí být uhrazena nejpozději po převzetí poslední části písemností likvidované firmy. Pokud nastanou extrémní situace jsme schopni a ochotni s platbou posečkat.

Technické zabezpečení

Archivační prostory jsou ve vlastním objektu – hlavní provozovně ve Starém Městě u Uh. Hradiště u hlavního tahu E50 (Brno-Trenčín). Objekt má vlastní vytápění, telefonní i faxové spojení.
Smluvně stanovený objem písemností je firmou SEADD s.r.o. přebírán na základě "Protokolu o předání" v centrálním archivu.

K dnešnímu dni pečujeme o spisový materiál asi 195 větších subjektů.

admin : : webdesign by MYLEE Design (c) 2013