Archivace, dotacehomemailsitemap
Právě se nacházíte: Hlavní stránka / Dotace a fondy z EU /
SEADD, s.r.o.
Zerzavice 1056
686 01 Staré Město
+420 572 553 112
seadd@seadd.cz

Dotace a fondy z EU

Nabídka služeb v oblasti nově vyhlášených dotačních a grantových programů

  • Vytipování správného dotačního titulu (vypracování priorit, cílové oblasti a opatření jednotlivých programů včetně začlenění Vašeho subjektu).
  • Příprava a vypracování žádosti o finanční podporu formou poskytnutí dotace.
  • Vyhotovení kompletního projektu (včetně všech ekonomických a finančních analýz, prognóz, podnikatelského záměru apod.)
  • Definice konkrétních pravidel včetně strategie projektu a následného čerpání finančních prostředků.
  • Kompletní zajištění veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (vyhotovení všech potřebných podkladů a formulářů, zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, TEDu, profilu zadavatele, zpracování zadávací dokumentace včetně předání zájemcům o veřejnou zakázku, provedení Otevírání obálek s nabídkami, Hodnocení nabídek vč. vyhotovení protokolů, příprava podkladů pro hodnotící komisi), nebo dle pokynů Řídících orgánů.
  • Zpracování průběžných a závěrečných zpráv pro příjemce dotace.

Vycházíme z opatření (popř. podopatření) jež vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, ze které musí vycházet případná projektová žádost a na kterou pak bude projekt svým cílem navazovat. Cílem jsou potencionální koneční příjemci finančních prostředků a míry spolufinancování projektů ze strany EU.

Pracujeme s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovaly původ informací. Při práci využíváme naše bohaté zkušenosti s jednotlivými dotačními tituly.

Vzhledem k tomu, že se ustavičně mění podmínky v oblasti dotační politiky, jsme neustále nuceni naše služby a produkty inovovat. Neustále sledujeme změny v dané problematice a jsme schopni o těchto změnách včas informovat své zákazníky.

Reference

V případě zájmu budou na požádání předloženy námi provedené zakázky – podklady jsou k dispozici v naší společnosti.

Komu jsou naše služby určeny:

 

-         soukromý sektor

-         veřejný sektor

-         výzkumné organizace

-         neziskové organizace

 

Co pro Vás naše pomoc znamená:

 

1/         Vyhnete se riziku nesprávného zařazení dotačního titulu.

Tým našich pracovníků má s jednotlivými dotačními tituly zkušenosti a na základě Vašich informací umíme Váš záměr zařadit ke správnému titulu.

 

2/         Zpracování projektu

Zpracovat kvalitní podnikatelský záměr (projekt) není jednoduchou záležitostí. Je třeba projekt uzpůsobit dle charakteru daného dotačního titulu, k čemuž je zapotřebí mít již určité zkušenosti. Naši pracovníci jsou připraveni Vám s vypracováním projektu podat konsultaci, případně zpracovat Vám celý projekt.

 

3/         Vyhnete se možným chybám, kterých se žadatelé velmi často dopouštějí.

Žadatelé se velmi často domnívají, že po schválení dotace pro ně všechna práce končí a považují celou záležitost ohledně dotace za vyřízenou. Často si neuvědomují, že příjemce dotace se zavazuje k řadě povinností. Od okamžiku schválení přes vyplacení dotace, ale i po skončení akce má žadatel např. povinnost monitorovat průběh dané investice. Rovněž je nezbytné dodržet harmonogram, zachovat výši rozpočtu, dosáhnout závazných ukazatelů apod. Řádné plnění těchto povinností kontroluje ministerstvo financí, finanční úřad, implementační agentura a jiné kontrolní úřady. V případě neplnění povinností může být žadateli udělena sankce nebo dokonce žadatel může přijít o celou dotaci. Veškeré Vaše vynaložené úsilí tak může přijít vniveč.

Problematika čerpání dotací je poměrně složitá. Naši pracovníci jsou připraveni konsultovat a zpracovávat veškeré dokumenty  v řádném termínu, aby jste se vyhnuli případným nepříjemným situacím. Rovněž umíme flexibilně řešit možné vzniklé problémy, jako je vyřízení prodloužení harmonogramu apod.

 Postup při žádání o finanční podporu:

1) Vize (podnikatelský záměr)

 

2) Určení dotačního titulu, vypracování projektu, zpracování žádosti včetně povinných příloh

 

3) Schválení dotace, potřebná administrativa pro schválenou akci, čerpání finanční podpory

 

4) Dodržení závazných ukazatelů, průběžná kontrola akce, monitorování akce (v průběhu i   

     po skončení akce)

napiste Kontaktujte nás:

Dotaz vyřizuje: ing. Anna Sedláčková, tel.: +420 572 552 294
 
Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:
 
admin : : webdesign by MYLEE Design (c) 2013