Archivace, dotacehomemailsitemap
Právě se nacházíte: Hlavní stránka / Veřejné dražby /
SEADD, s.r.o.
Zerzavice 1056
686 01 Staré Město
+420 572 553 112
seadd@seadd.cz

Veřejné dražby

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s nabídkou provádění veřejných dražeb dobrovolných ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kde předmětem dražby jsou nemovitosti i věci movité po celé ČR. Firma SEADD s.r.o. je kapitálově silná firma, nemá žádné úvěry, žádné závazky a má vlastní prostory k podnikání.

Dražebník je výhradně kvalifikovaný a profesně se doplňující tým, jehož členové se podíleli na legislativním procesu přijímání zákona o veřejných dražbách. S ohledem na značnou náročnost dražeb a na odpovědnost dražebníka splňuje firma SEADD s.r.o. všechny odborné a morální předpoklady.

Společnost SEADD s.r.o. zajišťuje od roku 1995 úplný právní a ekonomický servis při zpracování dokumentů souvisejících s realizací dražeb včetně služeb licitátora. V roce 2000 (s platností zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) jsme získali koncesi na provádění veřejných dražeb a po 5-ti letech jsme se umístili na 18. místě v počtu provedených dražeb z celkového počtu dražebníků přes 1200. Tuto pozici si i při velké konkurenci neustále držíme.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Dražebník je pojištěn u Generali Pojišťovny a.s. a pojistná částka pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu činí 5.000.000,- Kč. Tato částka může být u jednotlivých dražeb individuálně navýšena v závislosti na ceně předmětu dražby.

Dražebníkovi je uložena ze zákona povinnost vést řádnou spisovou evidenci a zabezpečit účelné a bezpečné uložení písemností souvisejících s dražbou. Naše společnost ukládá tyto písemnosti do vlastních prostor (ne pronajatých), které byly zkolaudovány jako spisovna, jsou vedeny a komerčně využívány jako spisovna.

Personální obsazení a technické vybavení je na vysoké úrovni. V dražebním týmu jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří svou odborností zaručují nejnovější poznatky technologií, personálního vybavení včetně hardware, software a přenosu dat.

Máme schopnost široké propagace a možnosti oslovení trhu, metody vedení public relation. Realitou se stalo 24 hodinové propojení mezi dražebníkem a klientem zejména poté, kdy firmy začaly používat internet k řízení, koordinaci a komunikaci mezi sebou, s kancelářemi v zahraničí, či přímo s klienty.

Nabízíme provádění dražeb po celém území ČR. Firma SEADD s.r.o. má kanceláře v Praze a také ve Starém Městě u Uh. Hradiště.

admin : : webdesign by MYLEE Design (c) 2013